"Geleceğe Taşıyan Çözümler Üretir"

 
 • ACK Mühendislik

  images/anasayfa.jpg

  ACK Mühendislik Proje Yapı İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. , faaliyete geçtiği ilk günden itibaren, alanlarında uzman ve yaratıcı kadrosuyla, eski ve yeni portföyüne yönelik özenli çalışmalar yapmış, referansları ve yarattığı güven esaslı imajıyla kısa sürede önemli işler yapmaya başlamıştır.

 • Sondaj

  images/sondaj/sondaj (6).jpg

  Çalışma alanınına ait jeolojik özelliklerin, zemine ait parametrelerin, taşıma gücü hesabının belirlenebilmesi için zemin sondajı yapmakta ve gerekli arazi deneylerini gerçekleştirmektedir

 • Sismik Kırılma

  images/sismik/sismik (8).jpg

  Mühendislik çalışmalarında; zeminlerin elastik parametrelerinin saptanmasında, örtü tabakasının kalınlığının ve ana kaya derinliğinin araştırılmasında, zeminlerin sınıflandırılması ve sökülebilirliğinin belirlenmesinde sismik kırılma yöntemleri oldukça başarılı olmaktadır.

 • Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi

  images/sismik/sismik (4).jpg

  Yöntem sığ yer altı zemin profilini aydınlatmada, düşük hız zonlarını belirlemede ve sismik kırılma yöntemine göre daha derinden bilgi taşımasından dolayı oldukça ilgi görmüştür.

 • Zemin Etütü

  images/zemin.jpg

  Zemin etütü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere denir.

 • Gravite

  images/gravite/gravite (5).jpg

  Yeraltnın homojen olmaması ve değişik yoğunlukta kayaçlann bulunması nedeniyle yerkürenin yerçekimi ivmesi "g" de küçük değişmeler meydana meydana gelir. yerçekimi ivmesinin küçük değişmelerini ölçmek ve bu ölçü değerlerini analiz ederek yeraltında aranan cisim veya jeolojik yapı hakkında bilgi edinmektir.

 • Rezistivite(DES)

  images/des.jpg

  Elektrik Özdirenç Yöntemi, yeryüzündeki belirli bir noktadan yer içerisine büyüklüğü bilinen bir akımı vermek ve kullanılan elektrot dizilimi vasıtasıyla yer içerisinde oluşan gerilim farkını saptamak şeklinde uygulanır.

 • Yer Altı Suyu Arama

  images/kazik/yeraltisuyu.jpg

  Yer altı suyu araştırmalarında rezistivite yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları arasındaki potansiyel farkı ölçülür.

 • Mikrotremör

  images/mikrotremor/mikrotremor (9).jpg

  Mikrotremör kısa periyotlu ve uzun periyotlu olmalarına göre ikiye ayrılırlar. Kısa periyotlu gürültülerin aynağı rüzgâr, trafik ve diğer endüstriyel aktiviteler, daha uzun periyotlu hareketlerin kaynağı ise alçak basınç ve okyanus etkileşimi, okyanusların oluşturduğu etkiler ve gelgit gibi etkenlerdir.

 • Jet Grouting Kolonları

  images/kazik/kazik (7).jpg

  Tasarım derinliğine kadar delgi yapılarak, yüksek püskürtme basıncı ile zeminin aşındırılması ve çimento şerbetinin parçalanan zemin ile yer değiştirmesi, karışması ve zemin boşluklarına enjekte olması ile silindirik bir kolon oluşturulması esasına dayanan bir zemin iyileştirme yöntemidir.

 • Fore Kazık

  images/kazik/kazik.jpg

  Fore Kazık çapı 45 cm’den büyük olan büyük betonarme kazıkların genel adıdır. Beton ile yerinde imal edilen kazıklardır.

 

Web Sayfamıza Hoş Geldiniz.

Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek adına web sayfamız ve içeriği yenilenmiştir. Sayfamız üzerinden verdiğimiz hizmetlerimiz ve detaylarına ulaşabilir, firmamız hakkında daha sağlıklı bildilere ulaşabilirsiniz.


Hizmetlerimiz

Firmamız çatısı altında sunmuş olduğumuz hizmetler aşağıda anabaşlıklar halinde sunulmuştur.

 • Zemin Etütü
 • Sismik Yöntem
 • Rezistivite (DES) ve Mikrotremör Yöntemi
 • Gravite ve Manyetik Yöntemi
 • Mini Kazık-Fore Kazık Uygulamaları
 • İmar Planına ve Çevre Düzeni Planına Esas Zemin Araştırmaları ve RaporlamaHakkımızda

ACK Mühendislik olarak gücümüzü genç bir marka olmanın verdiği dinamiklikten alıyoruz. Çıktığımız bu yolda güven esaslı, merkezinde insan ve akılcıl projeler olan çözümler üreterek, bize duyulan güveni katlayacak adımları dikkatle atmaya gayret ediyoruz. Devamını Oku...


Bizden Haberler

“Bursa, Yıldırım İlçesi’ne bağlı 7 mahallenin Kentsel Dönüşüm Projesine ait 1/1000, 1/5000 Ölçekli İmar Plan Revizyonuna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları ve 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlamasına Esas Jeolojik Etüt Raporunun hazırlanması işini almış ve başarıyla tamamlamıştır.